Privacy en disclaimer

Cookies
Karakterschmink.nl verzamelt via Google Analytics bezoekersstatistieken door middel van cookies. We gebruiken deze informatie om metingen en verbeteringen aan de website te kunnen doen. U kunt er ook voor kiezen de cookies niet te accepteren of uit te schakelen in uw browser. Gegevens in worden maximaal 38 maanden in Google Analytics bewaard.

Privacy
Wanneer u op de website karakterschmink.nl gebruik maakt van het contactformulier worden uw gegevens bij Karakter schmink en grime geregistreerd (naam en e-mailadres). Voor het opstellen van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur wordt uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer geregistreerd. Uw gegevens worden uitsluitend voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht gebruikt. Gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de eigenaar van Karakter schmink en grime en digitaal beveiligd via een wachtwoord. Gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk voor de dienstverlening en de daaruit volgende administratie/facturering van de dienst.

Uw privacy is belangrijk en er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Karakter schmink en grime zal geen van deze informatie doorgeven of doorverkopen aan andere partijen. Bij aanvragen van data door rechterlijke instanties kunnen wij gedwongen worden bepaalde informatie aan te leveren. Heeft u vragen/opmerkingen? Neem dan contact op via info@karakterschmink.nl.

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Karakterschmink.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Karakter schmink en grime zal haar best doen om links naar externe websites te controleren, maar is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe website. Karkater schmink en grime is zo zorgvuldig mogelijk bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Aan onverhoopte onjuistheden, verouderde informatie of fouten kunnen geen rechten worden ontleend. Karakter schmink en grime kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortkomt uit het gebruik van Karaterschmink.nl.

Copyright
Foto’s en teksten op Karakterschmink.nl  mogen zonder toestemming niet worden overgenomen. Niets van deze website mag worden gekopieerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karakter schmink en grime. Ook bij gegeven schriftelijke toestemming voor het gebruik van tekst of beeld blijft het copyright eigendom van Karakter schmink en grime.